KaryonFood
  • Agro-ecologie rendabeler dan gangbare landbouw

    Een recent rapport van France Stratégie, een denktank van de Franse regering, toont de rentabiliteit van agro-ecologische landbouwbedrijven aan. De auteurs pleiten ervoor om de methode van toekenning van GLB-steun te herzien, zodat de transitie naar agro-ecologie versneld kan worden.

    Op 22 augustus 2020 vierden we “Earth Overshoot Day”, de dag waarop de mens alle natuurlijke […]